` ‫די שטערן-באַצירטע פאָהן‬ — imaginary family values

Last update on .

O’zog, kenstu sehn, wen bagin licht dervacht,
Vos mir hoben bagrist in farnachtigen glihen?
Die shtreifen un shtern, durch shreklicher nacht,
Oif festung zich hoiben galant un zich tsein?
Yeder blitz fun rocket, yeder knal fun kanon,
Hot bawizen durch nacht: az mir halten die Fohn!
O, zog, tzi der “Star Spangled Banner” flatert in roim,
Ueber land fun die freie, fun brave die heim!

via Balkinization

Similar entries

Pingbacks

Pingbacks are closed.

Comments

Comments are closed.